info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
camera_alt ภาพกิจกรรม
บรรยากาศวันแรกในการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา [11 ตุลาคม 2564]
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันนที่ 6-7 มีนาคม 2564 [8 มีนาคม 2564]
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่ผู้ด้อยโอกาส [23 สิงหาคม 2563]
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2563 [22 สิงหาคม 2563]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจาก "พายุดีเปรสชัน" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อสำรวจความพึงพอใจขอ

info โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

พบเห็น แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการคอรัปชั่น

ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
facebook
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ