องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ตารางออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา พ.ศ.๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview452
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลยะหา จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview413

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview380

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview292
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview373
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview359

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม