messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวทัศนีย์ หะยีมอ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวลีลา แบลือแบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ
ครู คศ.1
นางสาวอัศลา บุญทวี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบูซีย๊ะ เจ๊ะแซ
ครู ค.ศ.1
นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายลุทฟี แวกาเดร์
นักการภารโรง