messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box ฝ่ายบริหาร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
นายอับดุลรอมัน กีละ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 089-2963347
นายสมชาย บาสอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-8993997
นางสาวอุไรวรรณ ปุรัชการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-9881478