องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ร่วมตอนรับคณะผู้เดินทางจากรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย [21 พฤศจิกายน 2566]
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตำบลยะหา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ [3 กันยายน 2566]
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 [8 สิงหาคม 2566]
โดยการรวมพลังด้วยวิธี ๕ส (Big Cleaning Day) จัดทำกิจกรรมโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุข ณ มัสยิดอัล-อิสลามียะห์อาเส็น หมู่ที่ 6 ตำบลยะหาอำเภอยะหา จังหวัดยะลา [27 กรกฎาคม 2566]
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา [15 กรกฎาคม 2566]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา [10 กรกฎาคม 2566]
โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 [28 มิถุนายน 2566]
โครงการ รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [20 มิถุนายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้จัดโครงการสร้างอาชีพเพื่อลดเวลาว่างผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ [15 มิถุนายน 2566]
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566 [14 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 213 รายการ)