องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
camera_alt ภาพกิจกรรม
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนหมู่ 6 บ้านอาเส็น [21 มีนาคม 2566]
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยังยืน... [17 มีนาคม 2566]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลยะหา [9 มกราคม 2566]
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน อง์การบริหารส่วนตำบลยะหา ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 [9 มกราคม 2566]
การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลยะหา [29 พฤศจิกายน 2565]
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยะหา เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน [21 พฤศจิกายน 2565]
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา และพื้นที่ตำบลยะหา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ [28 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2565 [24 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ [21 กันยายน 2565]
โครงการสร้างอาชีพเพื่อลดเวลาว่างผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 [16 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 183 รายการ)