messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เชิญร่วมงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ณ วัดยะหาประชาราม ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 [11 เมษายน 2567]
กิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK [2 เมษายน 2567]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [1 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 [8 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ร่วมตอนรับคณะผู้เดินทางจากรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย [21 พฤศจิกายน 2566]
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตำบลยะหา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ [3 กันยายน 2566]
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 [8 สิงหาคม 2566]
โดยการรวมพลังด้วยวิธี ๕ส (Big Cleaning Day) จัดทำกิจกรรมโครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุข ณ มัสยิดอัล-อิสลามียะห์อาเส็น หมู่ที่ 6 ตำบลยะหาอำเภอยะหา จังหวัดยะลา [27 กรกฎาคม 2566]
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา [15 กรกฎาคม 2566]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา [10 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 217 รายการ)