องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายมะตอเฮ บากา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 073-291434 ต่อ 103
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 073-291434 ต่อ 102
(นางสาวต่วนฟาตีมา ตูแวสุหลง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวทัศนีย์ หะยีมอ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง