messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายมะตอเฮ บากา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 081-2775329
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 093-7819400
(นางสาวต่วนฟาตีมา ตูแวสุหลง)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-9694234
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวทัศนีย์ หะยีมอ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 081-0921807
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง