messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box สำนักปลัด
นางสาวต่วนฟาตีมา ตูแวสุหลง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกานต์ลดา แซ่ติ้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(นางสาวอาอีด๊ะ หวังกะจิ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะนโยบายและแผน
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวฟาดีละห์ กีละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นางสาวรูฮานา บาฮะ)
คนงาน
(นายมูฮำมัดอิรฟานด์ อาลี)
คนงาน
นางสาวฟาเดียร์ ลาบุ
คนงาน