องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
account_box สำนักปลัด
นายรังสิมันต์ ซูแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกานต์ลดา แซ่ติ้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(นายสุกรี ปายอ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นางสาวรูฮานา บาฮะ)
คนงาน
(นายมูฮำมัดอิรฟานด์ อาลี)
คนงาน
(นายมะอัสบูเลาะ ดือราฮิง)
ยาม