info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ 6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 0-7329-1434 โทรสาร 0-7329-1434 email sao.yaha11@hotmail.com facebook : https://th-th.facebook.com/sao.yaha www.saoyh.go.th
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์