info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 141
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา รับโอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศรายง่านการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทาง และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ยะหา สมัยสามัญที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ยะหา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์