messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมะพร้าว-บาโด หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 502.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,008.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed เหมาบริการรักษาความปลอดภัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวจราจรลูกรัง สายตอแล หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,440 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวจราจรลูกรัง สายตอแล หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,440 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุนชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมะพร้าว-บาโด หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 502.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,008.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงจุดวางท่อคสล.พร้อมผนังกันดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงจุดวางท่อคสล.พร้อมผนังกันดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุช) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมรถแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 437 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาด 1 หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี่ไม่น้อยกว่า 612 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมะพร้าว-บาโด หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 502.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,008.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนลาแล หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคโครงการรอมฏอนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฏอนและอีดิลฟิตรีประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างทำโปสเตอร์ปฏิทินรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 437 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคโครงการรอมฏอนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคโครงการรอมฏอนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรอมฏอนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนลาแล หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมปรับปรุงจุดวางท่อ คสล.พร้อมผนังกันดิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อของสมนาคุณศึกษาดูงาน จำนวน 4 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและประชาคมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการยะหาลานธรรม เสริมสร้างความปรองดอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5198 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างป้ายไวนิลโครงการณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้นปรับอากาศ 1 คัน ตามโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
1 - 50 (ทั้งหมด 889 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18