info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 167
play_arrow แผนพัฒนาตำบลสามปี
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์