ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
image ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านอาเส็น (กลุ่มปลาส้ม) [15 มกราคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ กลุ่มแม่บ้านจักรสาน กองสวัสดิการชุมชน(ซาเรกัตมาตี) [14 มกราคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ กลุ่มปักผ้าคลุมผมมุสลีมะห์ [10 มกราคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน