องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
insert_drive_file เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2