messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2