องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file รายงานกานเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1