messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
play_arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
ประกาศ การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1