องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file มาตราการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบิหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file หลักเกณฑ์คัดเลือกพิเศษโดยไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิการบริหารส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : -53302776124 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1