info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 155
เดือนนี้ 6,975
เดือนที่แล้ว 16,670
ทั้งหมด 72,299

volume_down เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข้อบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน และข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)ประจำปี2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2559-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
(นายอุมา สะมะแอ)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์