องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
volume_down เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ข้อบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน และข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file ประกาศ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)ประจำปี2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2559-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1