messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
volume_down เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
ข้อบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 436
งบแสดงฐานะทางการเงิน และข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 434
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 440
ประกาศ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)ประจำปี2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
แผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 428
ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2559-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1