messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 94
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 137
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 277
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 266
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 255
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 411
ประกาศ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 352
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) อบต.ยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2560 | เปิดอ่าน : 96
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1