องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
volume_down จดหมายข่าว
insert_drive_file โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file โครงการยะหาลานธรรม นำวิถีพุทธ เสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
photo จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file มอบหน้ากกากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อรณรงค์การสวมหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
insert_drive_file กิจกรรม อบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
insert_drive_file โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหาเพื่อให้กลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
insert_drive_file กิจกรรมพบปะพูดคุยลานทำ ครั้งที่ 79 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file โครงการวันเด็ก 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 469
insert_drive_file โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 487
insert_drive_file โครงการยะหาลานธรรม นำวิธีพุทธ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file โครงการเเกนนำจิตอาสานวดเเผนไทยในผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2