messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
volume_down จดหมายข่าว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
โครงการรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
โครงการยะหาลานธรรม เสริมสร้างความปรองดอง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
โครงการ อบต.โปร่งใส ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
โครงการยะหาลานธรรม นำวิถีพุทธ เสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
มอบหน้ากกากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อรณรงค์การสวมหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
กิจกรรม อบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 426
โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหาเพื่อให้กลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 442
กิจกรรมพบปะพูดคุยลานทำ ครั้งที่ 79 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
โครงการวันเด็ก 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 512
โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 556
โครงการยะหาลานธรรม นำวิธีพุทธ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2