messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
play_arrow ประกาศราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาแน หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมเสริมผิวหินคลุก สายประปา-บาโด หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหะยีหะรงค์ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านราแม หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดนูรุบอิห์ซาน ซอย 3 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรุลอิหซาน ซอย 2 หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์สะแต หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
โครงการปูผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอบกำปงบอง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบือแนสือโนง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะ-นาเล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาแนซอยมะเซ็ง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยือเร๊าะ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือเต-บูเกะ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือเต หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 477
โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาบุ๊ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมเสริมผิวหินคลุก พร้อมเสริมผิวหินคลุก สายบ้านละอุ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2