messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
volume_down เอกสารศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนกรณีซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนกรณีตัดกิ่งไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนกรณีซ่่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
รายงานผลข้อร้องทุกข์เปลี่ยโคมไฟ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนกรณีติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนกรณีซ่่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนกรณีน้ำอุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนกรณีช่วยเหลือหลังคาบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอร้องทุกข์ของประชาชนซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
รายงานผลการปฏิบัติงานตามร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการรับเรื่องรองทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 456
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 493
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 654
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1