messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
play_arrow เอกสารเผยแพร่ประชาชน
ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.25561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 780
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 4/2561 ครังที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
ขอเชิญเข้าร่วมทุกท่านประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ 1 /2561 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1