ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าชุดแต่งกายเดินพาเหรดพร้อมแต่งหน้า โครงการจัดงานประเพณีสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง จ.ยะลา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง