ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ทำการสำนักงาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง