ชื่อเรื่อง : จ้างทำโปสเตอร์ปฏิทินรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง