ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายางสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง