ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมธ์ต้อนรับวันฮารีรายอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง