ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายธงญี่ปุ่นและธงชาติ เกาะกลางถนนพร้อมชุดประกอบและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง