ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง