ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง