ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์และถุงยังชีพเพื่อช่วยเเหลือผู้กักกันเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง