ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลือแบลูวง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง