ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยะหาประชาราม หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก